Pěší turistika

Velké množsví turistických tras v blízkém i vzdálenějším okolí pro zdatné i méně zdatné turisty, např.

Libínská rozhledna, Plešné jezero,Plechý(nejvyšší hora Šumavy), okolí vojenského prostoru Boletice –o víkendech a svátcích povolen vstup do vojenského výcvikového prostoru-pouze po turisticky značených trasách

Celkem 5 značených tras pro pěší

  Trasa Popis    Značení Délka
Pěší trasa č.1 Červený dvůr- hranice újezdu-kolem Podvořského rybníku-směr Kravský vrch- Nad vápenkou-hranice újezdu Značená zelená cca 9 km
Pěší trasa č.2 Zastávka ČD Hodňov - Květušín - hranice újezdu - směr Mokrá Značená červená cca 5 km
Pěší trasa č.3 Arnoštov - Sedmidomí - Čtyři domy - Na skále Značená zelená cca 3 km
Pěší trasa č.4 Markov - nad Chlumanským lesem - rozcestí Pod Chlumkem – Tisovka Značená žlutá cca 3,5 km
Pěší trasa č.5 Pěkná – Pod Hájovnou - Korunáč Značená žlutá cca 2,5 km

Krásná příroda v prostoru vojenského prostoru Boletice

Vojenský prostor leží téměř z 54 % na území CHKO Šumava, vznikl před 62 lety na rozloze 22.000 hektarů a patří k nejcennějším územím v České republice..

Celá oblast je z pohledu zachovalosti přírody velmi cenná, což potvrzuje její zařazení do seznamu NATURA 2000.

Díky dlouhodobé přítomnosti vojáků se desítky kilometrů uzavřeného vojenského újezdu proměnily v místo, které splňuje relativně přísné normy evropské ochrany přírody. Není tu zemědělství a s ním také chemie a extenzivní využívání, zmizela většina vesnic, prostě vývoj byl ponechán víceméně na přírodě. "Vojenské aktivity umožnily zachování řady vysoce ohrožených biotopů a bohatých populací na ně vázaných druhů flóry a fauny."

Turisté a cyklisté mohou nyní ve vojenském újezdu Boletice využívat 60 kilometrů cyklotras a 23 kilometrů cest pro pěší v jeho okrajových částech. Přístupné jsou o sobotách, nedělích a státních svátcích.

Naučné stezky

Například:

  • Královstvím lesní železnice – stezka podél železničky po které se v minulosti dopravovalo kalamitní dřevo-dosud z části zachovalá. (cca 20km)
  • Medvědí stezka – památník místa skolení posledního medvěda na Šumavě. (cca14km)
  • Stifterova stezka – památná místa A. Stiftera – básníka Šumavy-rodný dům-muzeum, pomník A.Stiftera (cca 4km)
  • Schwrazenberský plavební kanál – stezka vede podél Schwarzenberského plavebního kanálu z Jeleních Vrchů (cca 8km)
  • Naučné stezky v okolí Prachatic – Zlatá stezka, Svatopeterská stezka, Prachatické hradby,..

Na penzionu nabízíme

  • zapůjčení turistických map
  • zajištění dopravy ke vzdálenějším stezkám
  • průvodce pro větší skupiny turistů (nutno objednat předem)