Seminář "Duše krajiny a síla poznání"

14.-15.dubna, místo konání - penzion Zámeček. Sobotní program od 10:00 do 20:00, v neděli od 10:00 do 18:00, vždy s dvouhodinovou pauzou na oběd.

"Krajina a člověk patří k sobě a nikdy to nebylo jinak. Jejich duše se znají a spolu létají jako ptáci. Kam? Do krajiny Ducha, který přinese změny pro ní i pro člověka. Naučíme se naslouchat krajině, poznáme ji a dáme jí hlas. A ten hlas nám poví, kdo jsme. A kdo je krajina..."

 

Těšíme se na setkání, srdečné pozdravení,Tanja Ebeling a Vladimír Václavek